بسته های خرید نرم افزار سوله پرداز

در زیر لیست بسته های نرم افزار سوله پرداز را مشاهده می کنید.با توجه به نیاز کاربران بسته های محدود و نامحدود برای خرید موجود می باشد
برای طرح نامحدود میتوانید گزینه های خود را انتخاب کنید یا از حالت انتخاب خارج نمایید تا قیمت بسته شما با توجه به انتحاب آیتم ها محاسبه شود
بسته های محدود یک ماهه قابل حذف یا اضافه کردن آیتم نمی باشند.

انتخاب بسته پایه برای خرید بسته نامحدود اجباری می باشد

انتخاب آیتم تک شیب دوم منوط به انتخاب تک شیب اول می باشد

0 ریال0 ریال
  • بسته پایه
  • تک شیب چپ(بچه سوله)
  • تک شیب راست(بچه سوله)
  • ستون میانی
  • سقف قوسی
  • طبقه و جرثقیل
  • خروجی سه بعدی تکلا
  • پشتیبانی یک ساله (رایگان)0 ریال
15% تخفیف خرید استیلا
40% تخفیف کاربران سوله پردازپشتیبانی
Close